Megfelelőségi nyilatkozatok

Az egyéni védőeszközökre vonatkozó jogszabályok

  • 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról Letöltés
  • 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről Letöltés
  • 11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról Letöltés
  • 2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről Letöltés
  • 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről  Letöltés
  • 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről Letöltés
  • 4/2002. (II. 20.) SZCSM–EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről Letöltés
  •  61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről Letöltés
  •  1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben Letöltés


AZ EUROGLOBE KFT. ÁLTAL FORGALMAZOTT EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATAI

Az egyéni védőeszközök forgalomba hozatalához EK-típustanúsítvány szükséges. Ennek meglétét a 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet előírásaiként EK-megfelelőségi nyilatkozat igazolja, amit a gyártó vagy a nemzeti forgalmazó bocsát ki. A következő termékek EK-megfelelőségi nyilatkozatai tölthetők le weboldalunkról:

 

Alp Design megfelelőségi nyilatkozatok

Edelweiss megfelelőségi nyilatkozatok

Kong megfelelőségi nyilatkozatok

Petzl megfelelőségi nyilatkozatok

Timus Safety megfelelőségi nyilatkozatok

Zilmont megfelelőségi nyilatkozatok